Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 7. 2008

Masdar

ze zdroje:

Ekoměsto v poušti

napsal: Aleš Horáček, časopis Koktejl, duben 2008, str. 8

 

Článek pojednává o „ekoměstu v poušti,“ jehož stavba před nedávnem začala. Město leží nedaleko Abú Dzabí v SAE a má být dokončeno do deseti let.

Slovo Masdar znamená „pramen“ a navrhl ho britský architekt Norman Foster. Výkonný ředitel iniciativy Masdar Sultan al-Jaber o projektu říká: „Ještě nikdo nepostavil město, které by neprodukovalo žádné emise oxidu uhličitého, žádný odpad, nebo aby byla jeho energetická spotřeba zcela zajištěna z obnovitelných zdrojů. Město Masdar splní všechny tři věci.“

A co všechno tento projekt obsahuje?

Nebude zde spousta volného a zbytečného místa (45 000[1] obyvatel na ploše 6 km2), budovy budou velmi těsně u sebe, navíc uličky jsou promyšleně navržené, což zároveň zajistí, aby  zde byl stín (teplota v létě až skoro 50°C) a vanul sem vzduch od moře. Zvukovou izolaci (před letištěm v Abú Dzabí) zajistí zeď, kterou bude město obehnáno. Použit bude tradiční systém větracích věží, což v podstatě znamená klimatizaci bez elektřiny. Veškerou elektřinu ve městě bude vyrábět elektrárna se solárními panely a dopravu ve městě (a současně do centra Abú Dzabí) budou zajišťovat elektrické vlaky na magnetických polštářích, samozřejmě poháněné sluneční energií. Automobily mají vjezd do města zakázán. Vyřešen je i problém s vodou – získá se z moře odsolováním (zařízením s o 80% větší kapacitou než je běžné). Veškerá odpadní voda se bude čistit a pak s ní budou zalévány stromy a rostliny (které budou sloužit k výrobě biopaliv). Město je navrženo tak, aby spotřeba vody klesla o ½ a spotřeba energie klesla o ¾. Naprostá většina odpadu se bude recyklovat. Stavba je teprve na začátku, ale první obyvatelé se mají nastěhovat už za rok.

Výhrady:

Odpůrci tvrdí, že SAE je jedním z největších producentů skleníkových plynů na světě a Masdar má být tedy jen ukázkovým předměstím, které má zakrýt opačný problém v Abú Dzabí.

 

další články s podobným obsahem:

První budova na světě s energetickým přebytkem

 

Jan Horčík, 17.3. 2008, internetové stránky: Ekologické bydlení:

 http://www.ekobydleni.eu/tag/masdar

 

 „O společnosti Masdar jsme se už zmiňovali ve spojitosti se stavbou solární termální elektrárny ve Španělsku. Masdar se ale současně zabývá i gigantickým projektem nového ekologického města Masdar City v Saudské arábii[2] poblíž Abu Dhabi. Prvním náznakem toho jak bude asi město budoucnosti vypadat je hlavní budova, navržená společností Adrian Smith + Gordon Gill. Jedná se o první budovu na světě, která produkuje více energie než spotřebuje. Hlavní budova bude pokrývat plochu 130 000 metrů čtverečních. Její střechu pokryje největší pole solárních panelů jaké kdy bylo intergrováno do budovy. Zároveň bude využívat jednoho z nejrozsáhlejších solárních systémů chlazení a odvlhčování či větrné turbíny. Zajímavostí je, že právě obrovská solární střecha bude postavena z celé budovy jako první, aby s pomocí generované elektřiny mohly být poháněny další stavební práce. Budova využije údajně o 70% méně vody než podobná typická budova stejné rozlohy. Celá budova má vyjít na 300 milionů dolarů, celé ekologické město Masdar City pak na zhruba 22 miliard dolarů. Budova by měla být dokončena v roce 2010, celé město pak zhruba v roce 2016.“

V SAE vznikne nejčistší město planety Masdar

Ekolist, 22. ledna 2008 17:56

 http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2069965

 

 

22. ledna 2008 17:56

 

„SAE jsou podobně jako ostatní země Perského zálivu významným exportérem ropy a v přepočtu na obyvatele patří k největším producentům skleníkových plynů na světě. Vláda v pondělí oznámila, že hodlá do projektů obnovitelných a ekologicky nezávadných zdrojů energie investovat 15 miliard dolarů (268 miliard korun). Tato suma zahrnuje i výstavbu Masdaru.“

Foster: "Eliminovat tvorbu skleníkových plynů je v poušti náročnější než v mírném pásmu. Bylo by to mnohem jednodušší například ve Středomoří nebo v severní Evropě. Já ale věřím, že je třeba pracovat v souladu s místní přírodou a že musíme vycházet z místních tradičních staveb... Hovoříme tu o využití technologie ve smyslu dosažení maxima s využitím minimálních prostředků... Nejedná se tu o žádnou módu, ale o přežití.“

 

 

Zelené město Masdar nejdokonalejší ekologický projekt

Enviweb, 16.02.2008

http://www.enviweb.cz/?secpart=obecne_archiv_gidad/Zelene_mesto_Masdar_nejdokonalejsi_ekologicky_projekt.html  


Ekonomická analýza problému:

Město bylo navrženo a začalo se stavět, přestože jeho rozpočet je 22 miliard dolarů.[3] Proč se tato velmi nákladná investice uskutečnila? Tvůrci města se snaží vyvrátit hypotézu, že se jedná pouze o módu a tvrdí, že jde o přežití. Také se často říká, že Spojené Arabské Emiráty chtějí odvrátit pozornost od toho, že jsou jedni z největších producentů skleníkových plynů do ovzduší. Ale i kdyby to byla pravda, znamená to, že máme být proti tomuto projektu?

Domnívám, se že ne. Takovéto město může být příkladem pro další města podobného typu. Zřejmě existuje jen málo států, které si mohou dovolit takový projekt financovat, ale pokud bude úspěšný, poptávka po takových městech může vzrůst.

Hrozba tohoto projektu spočívá v tom, že vláda skutečně může jen odvracet pozornost od faktu, že když začne ekologicky podporovat na jedné straně, na druhé straně může o to více znečišťovat. A netřeba upozorňovat, že SAE je ropná velmoc.

Už jsem se zmínil o nákladnosti projektu, ale co návratnost a výhody? SAE leží v horké oblasti poušti, stavitelé se rozhodli využít sluneční energie, které bude pohánět téměř všechno. Dokonce budova, která má v Masdaru vyrůst, vyprodukuje více, než sama spotřebuje. Její výstavba bude stát 300 miliónů dolarů a začne se stavět od střechy. Solární panely, ze kterých se střecha skládá, budou dodávat většinu energie na další stavbu této budovy.

Ovšem úspory v energii nejsou tím hlavním. Tím hlavním je atraktivnost projektu. Lidé zvyklí žít ve městě, ale lidé, kteří chtějí žít ekologicky, budou ochotni zaplatit za takové bydlení velikou sumu. Tím, že do města nebudou mít přístup auta a tím, že nebude docházet k znečišťování, nebude docházet k téměř žádným externalitám. Ušetří se tak velké množství transakčních nákladů na případné vyjednávání a řešení sporů.

Tento výrazný pokrok v technologii výstavby města bychom mohli teoreticky naznačit jako posun křivky nákladů na zamezení směrem doleva dolů, což má zřejmý důsledek – je optimální méně znečišťovat. Zajímavý je zde i střet jednotlivých ekonomických subjektů v užitku z ekologie. Je to jednak vláda jako investor tohoto projektu, dále podnikatel, tedy Abu Dhabi Future Energy Company (provozující iniciativu Masdar) a architekt Foster, jimž tento projekt zřejmě přinese velkou prestiž. Dalším subjektem je samozřejmě spotřebitl. Tím, že bude ochoten zaplatit za luxus v podobě ekoměsta a vzdá se jízdy autem po městě, projeví své preference.

Že poptávka po ekologických budovách existuje, to vyplývá i z dobrovolných přístupů u nás. Např. 9. dubna 2008 vyšel v MF Dnes článek o prvním pětihvězdičkovém ekologickém hotelu Chateau v obci Mcely na Nymbursku. Tuto licenci mu udělilo Ministerstvo životního prostředí[4].

Zatím nelze hodnotit ziskovost nebo ztrátovost projektu. Ale můžeme říci, že pokud bude projekt ziskový, je pravděpodobnost, že takových měst vyroste více. Pokud bude ztrátový, zřejmě to bude podporou pro argument, že SAE chtějí pouze kompenzovat vlastní znečištění produkované především v hlavně městem Abú Dhabí (kuriózní je, že tato města leží těsně u sebe, dalo by se říci, že Masdar bude předměstím Abú Dhabí). Zisk bude plynout v podobě atraktivity projektu, poptávce po tomto bydlení a v úspoře energie.

O projektu Masdar se píše jako o největším ekologickém projektu v historii lidstva.

 

 [1] správný údaj je 47 500, pozn. autora

[2] Město neleží v Saúdské Arábii, ale ve Spojených Arabských Emirátech, pozn. aut.

[3] jiné zdroje uvádí 15 miliard dolarů

[4] pro zajímavost: nejdražší apartmán zde stojí 44 000 Kč

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář