Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 5. 2008

Nemožnost spravedlnosti

Co by teda znamenala absolutní svoboná konkurence a žádný stát? Za prvé je zřejmá efektivnost trhu. To myslím není třeba rozebírat. Všechny dříve státní instituce by přešly na trh - tedy např. zdravotnictví, policie, školský a důchodový systém. Nebyly by daně, dotace, cla, byrokracie, politika. Jak je vidět, mnoho z těchto institucí opravdu soukromě fungovalo nebo funguje. Fungovala soukromá policie, frindly societies (více zde: http://pavel.chalupnicek.googlepages.com/private_social_insurance.pdf ). Jejich funkce spočívala v soukromém pojištění, autoři studie si tento dříve fungující koncept pochvalují. Soukromé zdravotnictví také funguje, stejně tak i soukromé školství. Konkurence by zajišťovala kvalitu a dostupnou cenu. Byl by zde problém, že nízkopříjmové skupiny by nedosáhly na dobré vzdělání či na lékařskou pomoc, která by fungovala na principu tržních cen. Tedy dobrý diplom by stál peníze. Ovšem tak to chodí často i dnes, když svoboný trh nemáme. Dalším problémem je policie. Soukromé vymáhání by mohlo způsobit jednak vznik soukromé policie, ale i vznik soukromé mafie, protože je zřejmé, že "zlí" by bojovali s "hodnými". Zásadní otázkou tak je, jak uhlídat spravedlnost bez státu nebo v případě minimálního státu. Minimální stát by měl pouze malý rozsah a nemohl by tak uhlídal nespravedlivé a nelegální praktiky. Jak správně tvrdí rakouští ekonomové, základem pro fungování trhu je vlastnické právo a jeho vymahatelnost! Tedy ochrana vlastnického práva, která by však v případě neexistenece státu nebyla možná. Jakkoli se zastánci svobodného trhu brání pojmu anarchie, v případě nezajištění vlastnického práva (jako základu trhu i lidské společnosti) by došlo právě k anarchii. Ani právo nemůže být spravedlivé, neboť zajisté existuje asymetrie ve vnímání spravedlnosti. Čím větší stát, tím větší moc a síla. A čím větší moc, tím lepší možnost vymáhání zákonů. Pokud by neexistoval stát, ale pouze jakási anarchická společnost, neexistovala by nad lidmi žádná moc. Při této zatím (hypotetické) situaci by však docházelo k pokusům o převzetí moci. Obávám se, že by fungovala i ozbrojená konkurence o ovládnutí společnosti. Čím menší je síla státu, tím větší šanci má agresivní skupina získat moc.
A závěr? Existence státu a "demokracie" nás stojí velmi mnoho. Stát je velice neefektivní, ale tato neefektivnost zároveň znamená určitou právní jistotu společně s tím, jak je stát silný a schopný se bránit pokusům o převzetí moci. Jistě je správné bojovat proti sílící moci státu, ale je nesmyslné domnívat se, že je třeba bojovat za naprosto liberální společnost. Takovou společnost neznáme, podle našich zkušeností nikdy neexistovala. Navíc je téměř nemožné, aby vznikla. Snad v době, kdy na světě žili jen dva lidé :-)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář