Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 9. 2008

Henry M. Morris: Bible a současná věda

Obrazek Člověku neznalému zřejmě Morris řádně zamotá hlavu. Důkazy pravdivosti Bible totiž neukazuje jen vyvracením evoluce, ale i snahou dokázat věrohodnost mnoha příběhů v Bibli popsaných. Rozebírá např. podstatu trojjedinosti Boha - tedy Bůh otec, Bůh syn (Ježíš) a duch svatý. Tu vysvětluje pomocí analogie - trojjedinost máme v reálném světě - známe "3D" svět, tedy trojrozměrný, svět se skládá z hmoty, z času a z prostoru. Smysluplnost jiných božích slov ukazuje na úryvcích z Bible typu: "zavěsil Zemi na ničem." Dále dokazuje logiku zákazů, které Bůh dával Židům ohledně stravy. Zvířata "nečistá" byla prý pro konzumaci nebezpečná, protože jsou např. náchylná k parazitickým nákazám. Morris dále ukazuje, že vesmír musel mít nutně počátek a že tím počátkem byl Bůh. Poukazuje na další věc, kterou se zastánci kreacionismu tolik ohání - totiž na tzv. entropii.
jak už jsem napsal výše, Morris obhajuje logiku Bible i na historických událostech. Takovou je např. otázka, kde vzal Kain ženu. I na to má Morris snadnou odpověď. Příběh o Jonášovi, kterého spolkla velryba asi znáte, Morris tento příběh obhajuje, když tvrdí, že existuje i v současnosti řada věrohodných zpráv, kdy např. vorvaň spolkl člověka, kterého sse podařilo zachránit. Morris pokračuje ve vysvětlení příběhu o tzv. dlouhém dni. Podle něj šlo o zpomalení rotace Země kolem osy, které Jozue pocítil tak, že "Slunce a Měsíc zastavily se" a navíc to přivodilo silné krupobití. Navíc Morris upozorňuje, že "dlouhého dne" si všimli i jiné národy na Zemi - např. buddhisté, Číňané nebo Mexičané.

Teď ale ke kapitole, která s touto rubrikou nejvíce souvisí. Morris opovrhuje nejen evolucí, ale i tzv. evolucionistickým teismem (za ty jsou označován lidé věřící, že křesťanský Bůh stovřil člověka prostřednictvím evoluce). Morris věří věrohodnosti celé Bible, proto obhajuje celý její obsah. Evoluci odsuzuje. V podstatě tvrdí, že je to zlo, které zastávali Nietsche, Hitler a další. (Toto samozřejmě není pravda, evoluce ve skutečnosti netvrdí, že silnější přežije, pouze ukazuje, že přežije ten, kdo přežije. Evoluce tak nemá se zlem nic sploečného.) Morris používá kreacionisické pojmy tyu "mikroevoluce"a "makroevoluce", aby ukázal, že malé změny jsou organismy schopny, ale skokových změn, kdy se z jednoho druhu stane druh jiný, to prý je nemyslitelné. Dále tvrdí, že mutace jsou škodlivé. Odmítá evoluci koně, stejně tak zpochybňuje archeopteryxe. Morris pak zdůrazňuje evoluce člověka jako výmysl vědců, aby jejich teorie nebyla bez důkazu. Popisuje, že Australopihecus není žádný přechodný článek, ale pouze opice, oproti tomu neandrtálec je v podstatě dnešní člověk, ale degenerovaný. Nezapomíná zmínit propadák s objevem Pithecantropus erectus, ani podvod s piltdownským člověkem.
Celou kapitolu věnuje Morris vysvětlení potopy světa. Promyšlená je otázka, kde se tolik vody vzalo - popisuje původní atmosféru jako úplně jinou, plnou vodních par. Tím také vysvětluje, proč se lidé podle Bible dožívali na počátku tak obrovského věku a proč mohli žít tak obří tvorové jako dinosauři. Voda se ale vynořila v obrovském množství i z pod povrchu Země, obrovské masy vody pak daly za vznik oceánům, pohořím, údolím, atd. Zároveň pohřbily tehdejší vyspělé civilizace, dinosaury a mnoho dalších živočichů. Proto se nám prý zá, že všechno vznikalo takovou ohromnou dobu, proto vznikly teorie o době ledové, ohromných katastrofách a vymíráních na konci prvohor a druhohor.
Předposlední kapitola se týká historie. Zkázu Sodomy a Gomory objasňuje Morris pomocí sopečné erupce, proto se prý z Lotovy ženy stal solný sloup. To se stává. Další hsitorickou událostí je zajetí Židů v Egyptě, které je v této knize rozebíráno, dále věrohodnost existence Šalomouna, historické věrohodnosti knihy Danielovy, atd.
Konečně poslední kapitola se týká splněných proroctví. Za nejúžasnější sám autor považuje proroctví právě zmíněné knihy Daniel, která prý předpovídá osudy Babylónie, Médsko-perské říše, Řecka, Egypta a Sýrie. Dále prý předpověděl příchod Ježíše a osudy Izraele. Sám Morris pak vyzdvihuje několik předpovědí z Bible týkajících se apokalypsy:
"- rychlý rozvoj vědy, sdělovacích a dopravních prostředků (Daniel 12,4)
- celkový morální a duchovní úpadek (2. Timoteovi 3,1-7, 12, 13)
- odpadnutí náboženských vůdců od biblického učení (1. Timoteovi 4,1-3; 2. Petra 2,1-2; 2. Timoteovi 3,5)
- příprava světové vlády a světového náboženství (Zjevení 13,7-8)
- rozšíření materialismu a sekularismu (Lukáš 17,26-30; 18,8)
- války, hladomory, nemoci po celém světě (Lukáš 21,10-11).
Morris tvrdí, že toto sep rávě v dnešní době vyplňuje...
__________________________________________________

Pokud mám říci vlastní názor o této knize, především je tenká, takže její přečtení nebude přinejmenším ztráta času. V člověku neznalého problematice vyvolá tato knížka řadu otázek a pochybností, možná i rozhořčení. Pro člověka znalého vyvolá rozhořčení asi ještě více. Především je to knížka typicky biblicko-kreacionistická, takže vše co se týká evoluce je zde rázně zamítnuto. Myslím, že velká řada věcí je notně zkreslená - např. fakt, že všechny předpovědi v Bibli se vyplnily nebo že neexistuje žádný archeologický výzkum, který by Bibli odporoval. Stejně tak v otázce evoluce x kreace je řada zavádějících věcí. Přesto si myslím, že je dobré si knihu přečíst. Nejzajímavější je asi kapitola o potopě světa.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář