Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 9. 2008

Radiokarbonová metoda

Kreacionisté kritizují radiokarbonovou metodu docela ostře. Tato metoda totiž vyvrací mladou Zemi. Říkají, že vědci zvolili tuto metodu právě proto, že podporuje stáří Země kolem 4 mld. let, tedy že se "darwinistům" nejvíce hodí. Dále zastánci kreace tvrdí, že metody, které podporují mladou Zemi, jsou často ignorovány.
V čem spočívá radiokarbonová metoda? To možná netřeba vysvětlovat, na internetu o tom lze najít dost materiálů. Ale ve stručnosti: radiokarbonová metoda je asi nejpopulárnější datovací metoda, protože její údaje jsou přesné.
Metoda spočívá v tom, že izotop uhlíku C14 se dostává do těl organismů. Během života si organismy doplňují množství izotopu C14, takže je v jejich tělech je během života konstatní poměr C12/C14. Když však zemřou, přestávají C14 doplňovat. Vzhledem k tomu, že C14 se pravidelně (při daných podmínkách, viz níže) rozpadá (je radioaktivní, poločas rozpadu je 5730 let), lze určit poměrně přesně datum úmrtí živého organismu.
Podmínky, za kterých metoda funguje:
1.) konstantí kosmické záření

2.) stabilitua intenzity magnetického pole Země.
+ ještě jsem vyčetl další omezení této metody, tedy případ změny absorbční schopnosti oceánů
Tedy izotop C14 se vytváří působením kosmického záření ve svrchních vrstvách atmosféry a odsud se dostává do těl organismů.
Právě tyto předpoklady kreacionisté kritizují. Tvrdí, že Barensovo měření dokázalo, že bod 2.) neplatí, navíc že Země se občas "přepóluje." Ovšem pochybnosti o této argumentaci jsou např. zde: http://www.planetopia.cz/magneticke-pole-zeme-se-rozpada.html
"Ussher odvodil, že první den stvoření začal za soumraku předcházejícího neděli 23. října roku 4004 př. n. l. podle proleptického Juliánského kalendáře, blízko podzimní rovnodennosti, zatímco Lihtfoot podobně vypočítal Stvoření také na soumrak poblíž bodu podzimní rovnodennosti, ale roku 3929 př. n. l." zdroj : wikipedia
Pokud bychom trvali na doslovném výkladu Bible, dospěli bychom k číslu, ke kterému došel Ussher. Ovšem radiokarbonová metoda toto všechno vyvrací. Není navíc pravda, že tato metoda je jedinou používanou a že ostatní "neúspěšné" metody evolucionisté zavrhují a zamlčují. Právě korelace s jinými metodami dokazuje, že radiokarbonová metoda je přesná. Uveďme např., že při pochybách se použije navíc dendrochronologická metoda. Metody datace se užívají různé (některé jsou např. vhodné pro geologické datování - např. rubidio - stronciová metoda pro velmi staré horniny), např.:
 
argon-argon (Ar-Ar)
fission track dating
helium (He-He)
jód-xenon (I-Xe)
lanthan-baryum (La-Ba)
olovo-olovo (Pb-Pb)
lutecium-hafnium (Lu-Hf)
neon-neon (Ne-Ne)
termoluminssence/optically
 stimulated luminescence dating
draslík-argon (K-Ar)
radiocarbon dating
rhenium-osmium (Re-Os)
rubidium-stroncium (Rb-Sr)
samarium-neodym (Sm-Nd)
uran-olovo (U-Pb)
uran-olovo-helium (U-Pb-He)
uran-thorium (U-Th)
uran-uran (U-U)
zdroj: www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/ krticka/lectures/datovani.ppt
Nejlepší metodou pro měření stáří Země je Pb/Pb izochronová metoda. Radiokarbonová metoda se pro změnu hodí pouze pro datování organického materiálu, konkrétně uhynulých živočichů a rostlin. Nelze jí použít např. pro stáří živého organismu nebo nějakého kamene. Metody jsou různé, mají různé využití, každá se hodí na trochu něco jiného. Je třeba si uvědomit, že datování je stěžejní pro evoluci, protože jinak bychom se neměli o co opřít. Zajímavá diskuse o způsobu datování např. zde:
http://slikr.blog.cz/0701/ikony-evoluce-jonathan-wells

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář